Labas! Aš esu mantas adomėnas.

Adomėnas

Leiskite prisistatyti

Gimiau 1972 m., kai su nauja jėga pakilo kovos už laisvę sąjūdis. Iš tėčio pusės priklausau senai vilniečių šeimai. Turiu sąsają su Kauno rajonu – čia grįžęs iš lagerio apsigyveno senelis Vincentas su šeima, čia esu praleidęs ne vieną vaikystės vasarą.

 

Mano tekstai

Platonas

Plato Christianus

Pirmasis mus pasiekęs Platono kūrinys baigiasi, o paskutinis – prasideda žodžiu “Dievas”. Paskutiniai Sokrato Apologijos žodžiai, kuriais Sokratas atsisveikina su jį myriop pasmerkusiais atėniečiais, tokie: “Bet jau metas eiti – man mirti, o jums dar gyventi. Katrų mūsų geresnė buitis laukia, to niekas nežino. Negu tik Dievas”…

Platonas prieš Kiniją

Platonas Prieš Kiniją

Kokios būtų Platono politinės pažiūros šiuolaikiniame pasaulyje? Centrinė Platono citata, išreiškianti jo pamatinį požiūrį į politiką, yra gerai žinoma tezė apie „filosofus karalius“ iš penktosios „Valstybės“ knygos: „Jei filosofai neims karaliauti miestuose arba tie, kurie dabar vadinami karaliais ir valdovais, neims…

Mano knygos

Adomėnas Libertas ir Pietas

Šiame leidinyje surinkti tekstai, kurie atspindi ir aptaria lietuviškojo konservatizmo kelią nuo jo kaip politinio mąstymo srovės susiformavimo iki šių dienų. 

 

Adomėnas Raudonoji Knyga

Kodėl šią studiją pavadinome „Raudonąja knyga“? Žinia, taip va-dinami dokumentai, fiksuojantys gyvybės formas, kurioms gresia pavojus išnykti.

 

Adomėnas Lietuvos Istorijos herojai

,,Lietuvos istorijos herojai“ – esė rinkinys, kuriame jaunesniosios kartos autoriai siekia pažvelgti į Lietuvos istoriją per jos iškiliausių asmenybių – herojų – prizmę. 

 

Adomėnas Katalikų Bažnyčios Mokymas

Knyga glaustai perteikia Katalikų Bažnyčios mokymą apie visuomenę, valstybę ir visa tai, ką šios sąvokos aprėpia: politiką, ekonomiką, šeimą ir gyvybę, socialinius santykius, pilietinę visuomenę, darbą ir aplinką.