MANO KNYGOS

Adomėnas Katalikų Bažnyčios Mokymas

Knyga glaustai perteikia Katalikų Bažnyčios mokymą apie visuomenę, valstybę ir visa tai, ką šios sąvokos aprėpia: politiką, ekonomiką, šeimą ir gyvybę, socialinius santykius, pilietinę visuomenę, darbą ir aplinką.

Adomėnas Libertas ir Pietas

Šiame leidinyje surinkti tekstai, kurie atspindi ir aptaria lietuviškojo konservatizmo kelią nuo jo kaip politinio mąstymo srovės susiformavimo iki šių dienų. 

Adomėnas Politikos veidrodis

Čia skelbiamas 1666 m. tuometinio Rietavo klebono Joakimo Skirmanto išspausdintas „Politikos veidrodis”, kuriame dėstoma katalikiška valstybės racija – teorija, atskleidžianti teisingus ir klaidingus valstybės kūrimo arba griovimo principus.

Adomėnas Lietuvos Istorijos herojai

,,Lietuvos istorijos herojai“ – esė rinkinys, kuriame jaunesniosios kartos autoriai siekia pažvelgti į Lietuvos istoriją per jos iškiliausių asmenybių – herojų – prizmę. 

Adomėnas Raudonoji Knyga

Kodėl šią studiją pavadinome „Raudonąja knyga“? Žinia, taip va-dinami dokumentai, fiksuojantys gyvybės formas, kurioms gresia pavojus išnykti.