Katalikų Bažnyčios mokymas apie visuomenę

Adomėnas Katalikų Bažnyčios Mokymas

Knyga glaustai perteikia Katalikų Bažnyčios mokymą apie visuomenę, valstybę ir visa tai, ką šios sąvokos aprėpia: politiką, ekonomiką, šeimą ir gyvybę, socialinius santykius, pilietinę visuomenę, darbą ir aplinką.

Knygos išskirtinumas tas, kad čia pateikiamos ne interpretacijos, bet autentiški fragmentai iš įvairių Bažnyčios dokumentų. Ši knyga gali būti vertinama ir kaip minimumas to, ką kiekvienas katalikas turėtų žinoti apie Bažnyčios socialinį mokymą – deja, nepelnytai daugumos katalikų ignoruojamą.

Knygos atsiradimo iniciatorius – filosofijos daktaras ir Seimo narys Mantas Adomėnas. Jis teigia: „Pateikdami šią knygą visuomenei viliamės, kad ji ir paskatins kvalifikuotą diskusiją aktualiais vertybiniais klausimais, ir padės visuomeniškai aktyviems katalikams nesunkiai rasti pagrįstą bei argumentuotą Bažnyčios poziciją jiems rūpimomis opiomis temomis, taip pat išryškins Lietuvoje ir visoje Europoje vykstančios pasaulėžiūrų kovos vertybinius parametrus.“