Lietuvos Istorijos Herojai

Adomėnas Lietuvos Istorijos herojai

Knygoje “Lietuvos istorijos herojai” būrys daugiausia jaunesniosios kartos autorių mėgina pažvelgti į Lietuvos istoriją per jos iškiliausių asmenybių – herojų – prizmę. Aptariami Lietuvos istorijos herojų, aprėpiančių laikotarpį nuo seniausių laikų iki XX a., įnašas į istoriją, asmeniniai bruožai bei biografinis kelias, siekiant aptarti heroizmo reikšmę ir prasmę XXI amžiaus žmogui. 

Dalis herojų – visiems žinomos figūros, į kurias mėginama pažvelgti nauju kampu: Vytautas Didysis, Jogaila, Jonas Karolis Chodkevičius, Steponas Darius. Kiti herojai – asmenys, kurių vardą galbūt išgirsite pirmą kartą. Tačiau visi savaip reikšmingi Lietuvos istorijai – ir galbūt svarbūs kaip pavyzdžiai formuojant jaunosios kartos patriotizmo ir pilietiškumo supratimą.

Knygai esė rašė platus autorių ratas: Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas Rimvydas Petrauskas, žymus istorikas Liudas Jovaiša, Europos humanitarinio universiteto prorektorius, žymios Gailių gimininės atstovas, istorikas ir publicistas Bernardas Gailius, buvęs ambasadorius prie Šventojo sosto, docentas Vytautas Ališauskas, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto doktorantė Raminta Važgėlaitė, filosofas, šiuo metu savo žinias ir toliau gilinantis Kembridže (Anglija) Vilius Bartninkas, jaunosios kartos filosofai Simas Čelutka, Laurynas Peluritis, metų tolerancijos žmogaus titulu apdovanotas, Bernardinai.lt vyr. redaktoriaus pavaduotojas Donatas Puslys ir jaunieji autoriai: Aistė Noreikaitė, Pijus Krūminas, Antanas Terleckas, Marijuš Antonovič.  Knygą sudarė dr. Mantas Adomėnas.

Knygoje pristatomi herojai: Vytautas Didysis, Jogaila, Palemonas, Šv.Kazimieras, Petras Skarga, Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, Jonas Karolis Chodkevičius, Adomas Jurgis Čartoryskis, Jonas Polovinskas-Budrys, Mykolas Lipčius, Steponas Darius, Stasys Lozoraitis, Stasys Lozoraitis jaunesnusis, Kazys Lozoraiti, Jonas Žemaitis-Vytautas, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Petras Kisielius, Dalia Grinkevičiūtė. Taip pat statomas paminklas Nežinomam herojui.